Có 1 kết quả:

Gāo xióng shì

1/1

Gāo xióng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Gaoxiong or Kaohsiung city in south Taiwan