Có 1 kết quả:

Gāo xióng xiàn ㄍㄠ ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Gaoxiong or Kaohsiung county in southwest Taiwan