Có 1 kết quả:

gāo pín

1/1

gāo pín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

high frequency