Có 1 kết quả:

gāo fēng xiǎn ㄍㄠ ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high risk