Có 1 kết quả:

Gāo lí shēn

1/1

Gāo lí shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Koryo ginseng