Có 1 kết quả:

Gāo lí cháo

1/1

Gāo lí cháo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Korean Goryeo dynasty, 918-1392