Có 1 kết quả:

gāo líng

1/1

gāo líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

elderly