Có 1 kết quả:

rán kou

1/1

rán kou

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

artificial beard worn by Chinese opera actors