Có 1 kết quả:

rán xū

1/1

rán xū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beard
(2) whiskers