Có 1 kết quả:

sōng shī quǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chow Chow (dog breed)