Có 1 kết quả:

hú chā

1/1

hú chā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beard stubble
(2) Taiwan pr. [hu2 cha2]