Có 1 kết quả:

hú chá

1/1

hú chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beard stubble