Có 1 kết quả:

xū fú ōu

1/1

xū fú ōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) whiskered tern (Chlidonias hybrida)