Có 1 kết quả:

liè gǒu

1/1

liè gǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hyena