Có 1 kết quả:

liè xī

1/1

liè xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

iguana