Có 1 kết quả:

dòu pī gǎi

1/1

dòu pī gǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

struggle, criticize, and transform (Cultural Revolution catchcry)