Có 1 kết quả:

dòu niú gěng

1/1

dòu niú gěng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 鬥牛梗|斗牛梗[dou4 niu2 geng3]