Có 1 kết quả:

dòu niú gěng

1/1

dòu niú gěng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bull terrier