Có 1 kết quả:

dòu yǎn

1/1

dòu yǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 鬥雞眼|斗鸡眼[dou4 ji1 yan3]