Có 1 kết quả:

dòu jiàn

1/1

dòu jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fighting ship

Một số bài thơ có sử dụng