Có 1 kết quả:

nào máng

1/1

nào máng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) bustling
(2) lively