Có 1 kết quả:

nào fān

1/1

nào fān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a falling out
(2) to have a big argument