Có 1 kết quả:

nào pí qi

1/1

nào pí qi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry