Có 1 kết quả:

nào zéi

1/1

nào zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to be burglarized