Có 1 kết quả:

nào hōng hōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 鬧哄哄|闹哄哄[nao4 hong1 hong1]