Có 1 kết quả:

yù yù bù lè

1/1

Từ điển Trung-Anh

discontented (idiom)