Có 1 kết quả:

guǐ guài ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hobgoblin
(2) bogey
(3) phantom

Một số bài thơ có sử dụng