Có 1 kết quả:

guǐ gù shi ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ghost story