Có 1 kết quả:

guǐ lóu

1/1

guǐ lóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

haunted house