Có 1 kết quả:

guǐ lóu ㄍㄨㄟˇ ㄌㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

haunted house