Có 1 kết quả:

guǐ jì duō duān ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) full of devilish tricks and cunning stratagems (idiom)
(2) sly
(3) crafty
(4) malicious