Có 1 kết quả:

guǐ mén guān ㄍㄨㄟˇ ㄇㄣˊ ㄍㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

the gates of hell