Có 1 kết quả:

guǐ mén guān

1/1

guǐ mén guān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the gates of hell