Có 1 kết quả:

guǐ hún ㄍㄨㄟˇ ㄏㄨㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ghost