Có 1 kết quả:

guǐ xiāo ㄍㄨㄟˇ ㄒㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) boreal owl (Aegolius funereus)