Có 1 kết quả:

Kuí xīng gé

1/1

Kuí xīng gé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

temple to Kuixing, Daoist God of fate