Có 1 kết quả:

mèi lì sì shè

1/1

mèi lì sì shè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) glamorous
(2) charming
(3) seductive