Có 1 kết quả:

xù xù

1/1

xù xù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quietly
(2) secretly