Có 1 kết quả:

wǎng liǎng guǐ guài ㄨㄤˇ ㄌㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˇ ㄍㄨㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) ghoulies and bogeys
(2) things that go bump in the night