Có 1 kết quả:

Wèi Wén dì ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cao Pi 曹丕, emperor of Wei 220-226