Có 1 kết quả:

chī mèi wǎng liǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

demons and monsters (idiom)