Có 1 kết quả:

mó lì

1/1

mó lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) magic
(2) magic power

Một số bài thơ có sử dụng