Có 1 kết quả:

mó fāng

1/1

mó fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Rubik's cube
(2) magic cube