Có 1 kết quả:

mó nàn

1/1

mó nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 磨難|磨难[mo2 nan4]

Một số bài thơ có sử dụng