Có 1 kết quả:

mó guǐ

1/1

mó guǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

devil