Có 1 kết quả:

Mó guǐ Dǎo

1/1

Mó guǐ Dǎo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Devil's Island, notorious French prison off the coast of French Guyana