Có 1 kết quả:

Mó guǐ Dǎo ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Devil's Island, notorious French prison off the coast of French Guyana