Có 1 kết quả:

mó guǐ zhān ㄇㄛˊ ㄍㄨㄟˇ ㄓㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Velcro fastener
(2) touch fastener