Có 1 kết quả:

yú pái

1/1

yú pái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fish steak