Có 1 kết quả:

yú jīn

1/1

yú jīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bubbles (literary)