Có 1 kết quả:

yú piàn

1/1

yú piàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fish fillet
(2) slice of fish meat