Có 1 kết quả:

yú zhǒng

1/1

yú zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fingerling