Có 1 kết quả:

yú chì

1/1

yú chì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shark fin

Một số bài thơ có sử dụng